Měsíčník MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska | © 2017 - 2019 Česká citadela, s.r.o. | Web MY: © 2017 - 2019 Flex Press, s.r.o.

  • Facebook Sociální Icon
Kromě časopisu MY jsme vám přichystali též velmi zajímavé KNIŽNÍ TITULY! 
Můžete si je objednávat například ZDE. A další díla budou velmi brzy přibývat. 

10.11.2019

Student jsem už dávno nebyl, ale na tu slavnou studentskou demonstraci, která skončila na Národní třídě masakrem (zcela běžným na všech demonstracích na západ od nás), jsem samozřejmě šel. Jako na všechny předtím, počínaje „Palachovým týdnem“. Když jsme za...

07.11.2019

Státní převrat (či slovy Petra Pitharta „předání moci“) započatý studentským pochodem je po třiceti letech zahalen spoustou protichůdných svědectví, jak to tenkrát vlastně bylo doopravdy. Vyrostli vůdci, kteří nikoho nevedli, organizátoři, kteří nic neorga...

03.11.2019

Snaha o znovupostavení Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí oživuje nejen dávné spory, ale i účelové mystifikace. Zkusme se proto bez emocí podívat, co sloup symbolizoval – a co by i pro dnešní dobu a národní usmíření mohl znamenat.

3. listo...

01.11.2019

„Smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého…“, praví národní básník. A opravdu se stává, že při setkání se smrtí někoho blízkého, po odeznění všeho zármutku a bolesti, pocítíme jakýsi hluboký vnitřní klid. Jako bychom se rozpomněli, že smrt patří do řád...

27.10.2019


Tak nám zase nastal podzim. Září uvedlo děti do škol, manažerům je v oblecích fajn i bez klimatizace a sentimentální tatínci či dědové vyrábějí nejmenším zvířátka z kaštanů a papírové draky. A s podzimem přišly dva každoroční státní svátky: 28. září, svát...

24.10.2019

Evropa jako prostor obývaný pouze jedinou smíšenou rasou bez autentického původu a historické paměti, jež bude žít a pracovat podle plánu nově ustavených elit? Unifikovaný kontinent zbavený staletého dědictví, řízený novými patriciji ovládajícími tuto snad...


Po návratu z Číny jsem napsal několik článků o tom, co jsem na vlastní oči viděl, slyšel, ochutnal, cítil a prožil. Reakce na ně byly dvojího typu. Někteří mi spílali do propagandistů, manipulátorů a bolševiků. U většiny čtenářů se moje texty naopak setka...

18.10.2019

Do České republiky přichází mnohem méně migrantů než do většiny evropských zemí. Přesto se jedná o takový proud, který nemá historickou obdobu a který pravděpodobně přesáhl tu míru, kdy země ještě dokáže příchozí asimilovat.

Základní příběh, který dnes ov...

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana využil krátké dovolené k nepříliš daleké cestě za naše hranice, aby zde učinil zásadní objev, o který se chce s námi podělit. Náš současný svět, který nazýváme vyspělým, zažívá již několik let intenzivní kulturní válku. Pokr...