Měsíčník MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska | © 2017 - 2019 Česká citadela, s.r.o. | Web MY: © 2017 - 2020 Flex Press, s.r.o.

  • Facebook Sociální Icon
Kromě časopisu MY jsme vám přichystali též velmi zajímavé KNIŽNÍ TITULY! 
Můžete si je objednávat například ZDE. A další díla budou letos hojně přibývat. 

Podle slovenského spisovatele Gustáva Murína ovládly "vlivné globální skupiny" hlavní média, která ovšem v důsledku ztratila dosavadní společenský vliv. „A mocní tohoto světa se s tím nechtějí smířit. Proto přišli s fámami o konspiračních teoriích, hybridn...

23.01.2020

Bývá to tak často v poslední době… Ulicemi rozzářenými a oživlými dychtivou a pohyblivou lidskou masou, střásající bystře jako čilý rekonvalescent únavu a pobledlost, jež do nich vryla válka, utrpení, hlad a chudoba, bloudívám sám a sám.

Oči vidí mnohdy a m...

16.01.2020

Klikatě klopotná byla životní cesta Jana Zahradníčka, jak napsal ve své poslední básni Epitaf. Letošního 17. ledna by mu bylo 115 let. Po prvotině Pokušení smrti (1930) vydal o rok později sbírku Návrat. „Co bych si počal v tomto osiřelém světě/ kdyby můj...

Osudy korunovačních klenotů českých králů – jednoho z nejdůležitějších symbolů naší tisícileté státnosti – byly vždy dramatické. A je tomu tak dosud. Většina veřejnosti žije v přesvědčení, že ty, které jednou začas lze spatřit vystavené na Pražském hradě,...

06.01.2020

Tři králové nejsou smyšleným doprovodem vánočních svátků. Jde o skutečné historické postavy. Po staletí až dodnes se však o tom, kým skutečně byli, odkud přišli a jak se jmenovali, vedou docela zajímavé spory.

...

03.01.2020

Buranská sociologie se od obyčejného přemýšlení o společnosti liší v první řadě tím, že se buran nezdráhá klást i takové otázky, které jsou vyloženě nevhodné. Třeba o podpoře vědy a výzkumu. Všichni přece vědí, že to je klíčová priorita a že na těchto inve...

28.12.2019

Závěr kalendářního roku se jaksi sluší oslavit, ať už nám uplynulých dvanáct měsíců přineslo radosti nebo žal. Nebo obojí, jak to tak většinou bývá. Ostatně odbíjení půlnočního zvonu přece znamená jak konec starého roku, tak i naději pro začátek roku novéh...

21.12.2019

Tma té noci byla podivně živá, prostoupená prýštěním tajemného světla. Byla tichá jako po nějakém otřesu, proniklá blažeností záhadné spoluviny. Jasnost andělských křídel našeho dětství v ní zanechala nehasnoucí stopy. Krajina byla protkána neviditelnými d...