Vážení a milí „MYčkaři,“ předplatitelé měsíčníku MY,


 

nejprve dovolte, abych Vám (a vlastně nám všem, jen tak jsme MY) popřál, aby nadcházející rok byl alespoň o trochu lepší než ten letošní. Ať již to hodnotíme z kteréhokoli úhlu, je jasné, že jeden z nejtvrdších úderů dostala naše země vedle všech ostatních i v hospodářské oblasti.

Po jarním „lockdownu“ byl také náš měsíčník a celé vydavatelství Česká citadela na kraji propasti: druhotná platební neschopnost (neplatili nám hlavně velcí partneři), pokles přímého prodeje – to se týkalo samozřejmě všech. Ale těch menších, nezávislých, zvlášť. Postupně jsme se přes léto jakž takž vzpamatovali. Pomohli nám velmi i sponzorské příspěvky mnoha „bojových přátel“ prostřednictvím Nadačního fondu Má vlast.

Pak přišel druhý úder na podzim. A situace se v podstatě opakuje. Navíc nejsme subjekt, který by dosáhl na jakékoli vládní „kompenzace“. Dokonce ani na úvěry, protože nejsme v zisku. 

Nevzdali jsme to však a pracujeme na vstupu nového investora a ekonomické stabilizaci. Současně připravujeme trochu vylepšenou „modernizovanou“ podobu MYčka. 

To všechno nás vedlo k rozhodnutí udělat dvouměsíční pauzu. V lednu a únoru proto MY nevyjde. Navážeme na naši tříletou „vlasteneckou misi“ až březnovým číslem.

Vy, předplatitelé, jste pro nás ti nejdůležitější. Proto Vám píšu tento dopis.

Je samozřejmě na Vás, zda si předplatné ponecháte. Pokud ano – a já v to spolu s celým kolektivem redakce pevně věřím – setkáme se opět v březnu 2021. Z Vašeho předplatného se nic neztratí, jen se „posune“. To znamená, že dvě vydání budou pro Vás pokračovat i po termínu, do něhož máte současné předplatné.

Chci věřit, že tento zádrhel na našich vztazích nic nezmění. Že naši dosti neopakovatelnou společnost „MYčkařů“ nadále nejen udržíme, ale že se postupně dále rozroste. 


 

S díky a se srdcem plným naděje na lepší příští

 

 

Petr Hájek
šéfredaktor, ředitel vydavatelství a nakladatelství Česká citadela

 

Vážení a milí předplatitelé Myčka,

 

znovu se na Vás obracím s omluvou a prosbou o trpělivost. Naposledy jsem Vám psal o výpadku dvou čísel našeho vlasteneckého měsíčníku. Stalo se tak v důsledku problémů zaviněných vládou nařízeným „lockdownem“, jenž mezi statisíci jinými subjekty tvrdě dopadl také na naše vydavatelství. Tento stav, jak všichni víme, nadále trvá a hospodářské důsledky se ještě prohlubují.

 

Došlo třeba i k tomu, že tiskárna Europrint, která nás tři roky tiskla, rovněž skončila. Museli jsme proto hledat jinou tiskárnu, což v současné situaci také nebylo nejjednodušší. Ale i to jsme již překonali. Stejně jako pracujeme na další ekonomické stabilizaci časopisu a jeho obsahovém vylepšení. Mnohé jsme si v této pauze uvědomili – a věříme, že to naši čtenáři ocení.

 

Suma sumárum: Místo dvou čísel jsme zvolili krok jednoho čtvrtletí. Takže se opět shledáme na začátku dubna. Tedy alespoň s těmi, kteří to spolu s námi nevzdají a zůstanou našimi předplatiteli – buď v tištěné nebo elektronické podobě. Je mimochodem příznačně ironické, že právě když jsme elektronickou podobu za nenulových nákladů a úsilí rozjeli, museli jsme vyhlásit tuto nechtěnou pauzu.

 

Moji milí,

 

věřím, že většina z Vás nám nadále zůstane věrná. Je samozřejmé, že pokud někdo dál čekat nechce, na požádání mu jeho předplatné vrátíme. Pevně ale věřím, že tomu bude tak jako v minulém případě: vrátit předplatné nechtěl ani jediný z Vás! Naopak někteří – a jsme jim za to velmi vděčni – naše MYčko ještě podpořili darem Nadačnímu fondu Má vlast.

 

Za celou redakci Vám chci ještě jednou poděkovat a popřát hlavně pevné zdraví. Těšíme se na shledanou!

 

Petr Hájek

Vážení a milí předplatitelé MY,

 

už je to trochu „chronické“, ale musím se Vám opět omluvit za další posunutí termínu, kdy vydávání můžeme obnovit. Ten medicínský termín jsem nepoužil náhodně: vše pochopitelně souvisí s pokračujícím lockdownem, který vláda dále prodlužuje.

 

Nemůžeme si dovolit vydat časopis, který – kromě vás, předplatitelů – bude mít jen minimální možnost dostat se ke čtenářům. Nemluvě o tom, že pokračující restriktivní opatření, kromě jiného uzavření knihkupectví, nám způsobují další vážné problémy se zadržovanými platbami.

Nezbývalo než si povzdechnout, že obsahově již připravené dubnové číslo nemá za této situace šanci – a začít rovnou pracovat na čísle květnovém. Snad tentokrát už opravdu naposledy vás proto prosím o shovívavost a „výdrž“. Nikoli ovšem jako vláda a ministr zdravotnictví, kteří to svými neuváženými zásahy naopak způsobují. Ale to už je jiná kapitola.

 

S omluvou za sebe i za redakci

 

Petr Hájek

Měsíčník MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska | © 2017 - 2020 Česká citadela, s.r.o. | Web MY: © 2017 - 2020 Flex Press, s.r.o.

  • Facebook Sociální Icon