Vážení přátelé časopisu MY,

 

již dvakrát jsem se na Vás obracel, abych oznámil posun v opětovném vydávání Myčka a požádal Vás o trpělivost. Činím-li tak nyní již potřetí, není to pokus zkoušet Vaši trpělivost nad únosnou míru. Snad platí, že „do třetice všeho dobrého“. 

Nebudu opakovat, jak nás poškodilo uzavření ekonomiky (a ostatně i drastické omezení občanských práv a svobod s tím související). Jsme jedním z tisíců hospodářských subjektů, které nezodpovědný vládní „covidismus“ s opětovnými „lockdowny“ přivedl na pokraj neřešitelné situace. Jsme jedním z tisíců podniků, které nedosáhnou na žádný „podpůrný program“, dokonce ani na nějaký vládou zaručený překlenovací úvěr. Existujeme totiž teprve tři roky, všechno jsme vždy opět investovali do rozvoje vydavatelství (zvláště výroby desítek knih), takže nesplňujeme podmínky. Ty jsou jen pro silné, nikoli pro rozvíjející se.

Nedobytné či zpožděné platby od našich dodavatelů a odběratelů (jsou na tom právě tak, jako my) jsou toho průvodním jevem. Nicméně jsme zatím jakžtakž navzdory všemu přežili a urychleně pracujeme na vstupu dalšího investora. Věříme, že se díky tomu během několika týdnů zase vzpamatujeme, a budeme se opět moci přihlásit s dalším číslem MY. 

Víme, jak je – v zostřující se společenské situaci – náš vlastenecký tisk potřebný. Naše vláda i Brusel nyní plánují miliardové podpory „oficiálním“ médiím hlavního proudu. Nás by se chtěly naopak zbavit. Ale nic nevzdáváme. Utvrzuje nás v tom i fakt, že jen několik jedinců zatím odřeklo předplatné. Spíše naopak: Mnozí se snaží nás podpořit zesílením finančních příspěvků přicházejícím na web Protiproud či na účet Nadačního fondu Má vlast. Je to skvělý projev vědomí společné věci. Moc si toho vážíme. 

Věřím, že Vám dám brzy vědět, kdy se opět setkáme nad stránkami Myčka či nových knih, které by jinak nespatřily světlo světa.

S díky a nezdolnou nadějí na lepší věci příští za redakci Protiproudu, časopisu MY vydavatelství a nakladatelství Česká citadela.

 

Petr Hájek