MY 3/2019

Vyšlo 6. března 2019

Obsah čísla

Jak to vypadá (listujte několika ukázkami):

1/11

4 MOSTY: Předjaří

6 ROZHOVOR S PRÁZDNOU ŽIDLÍ: O radosti, naději a světle, 
které vrhá stíny

 

8 TAJNOSTI NAŠÍ HISTORIE: Úlet plukovníka Moravce

 

12 OSUDOVÉ DEVÍTKY: 1939: Nejtemnější rok

 

14 TRADICE: Vzhůru na Josefskou!

 

16 NÁŠ ČLOVĚK V CIZINĚ: Jedu na dovolenku do Persie

 

20 ROZHLEDNA 

 

24 ČEŠI VE ZBRANI: Nezlomená armáda

 

27 TRADICE: Popelec

 

28 KŘIŽOVATKY: Veris King

 

31 ZTRACENÁ ŘEMESLA: Ve znamení lva

 

32 TISÍCILETÝ STÁT: Vzestup a pád Přemyslovců

 

38 KRAJ RAZOVITY: Ocelové město

 

40 POKLADY JAZYKA: Copak asi čeká naše děti?

 

42 VYKŘIČNÍKY NAŠÍ HISTORIE: Vila pana prezidenta

 

46 FENOMÉN: Gramofon v srdci

 

48 PŮSTOLETÍ POLOTMY: Kádrováci jsou u nás věční

 

51 KŘÍŽOVKA

 

52 BUĎ PŘIPRAVEN: V životě jde o život

 

56 PORTRÉTY: Bylo, nebylo

 

58 ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ: Spolek srdcařů

 

62 NÁRODNÍ POKLADY: Zlatovláska stále s námi

 

64 FENOMÉN: Proč se ještě u nás nenarodil olympijský vítěz 
v nohejbalu?

 

68 ABECEDA ZDRAVÍ: Pohanka se vrací na náš stůl

 

70 MEZI NEBEM A ZEMÍ: Dar shůry, nikoli shora

 

72 OTAZNÍKY NAŠÍ HISTORIE: Rys, který vyl s vlky

 

78 ZANECHALI STOPU: Z Galerie Nezapomenutelných

 

80 OSOBNOST: Humor ako liek

 

82 NA SLOVÍČKO