MY 3/2020

Vyšlo 4. března 2020

Obsah čísla

Jak to vypadá (listujte několika ukázkami):

1/16

4 MOSTY: Nejezděte!

6 ANKETA

7 JAK ROZUMNĚ HOSPODAŘIT: Nechceme zlato?

8 OSOBNOST: Bojovník

 

12 MY SLOVANÉ: Holubičí povaha?

 

14 ZAMLČENÉ DĚJINY: Smrt přišla z nebe

16 BYLI JSME PŘI TOM: V hlubinách české země

21 SLOUPEK BURANSKÉHO SOCIOLOGA: Demokracie, nebo šaškárna?

 

22 SVĚDECTVÍ: Cesta tam a zase zpátky

 

24 SLAVNÉ BITVY: Čecha může porazit jen Čech

 

28 TRADICE: Jak se zachraňuje nádraží

 

30 KAM ČEŠI NEJEZDÍ: Usměvavy Cejlon

 

34 VYNÁLEZCI Z NAŠICH ZEMÍ: Ten, který se nebál

 

36 BOHATSTVÍ NAŠÍ ZEMĚ: Krušné dobývání cínu

 

38 BUĎ PŘIPRAVEN: Žijeme v bezvědomí!

 

42 TRADICE A ZVYKLOSTI: Klíč

44 TRADICE A ZVYKLOSTI: O té naší postní stopě

45 LEGENDY: Ikaros z jižních Čech

46 MEZI NEBEM A ZEMÍ: Hrabyň nejspanilejší

 

48 PO STOPÁCH PŘEDKŮ: Jak prapradědeček hospodařil

 

50 JAK TO BYLO DOOPRAVDY: Světlonoš pokrokových tradic?

 

53 KOUZLO NECHTĚNÉHO

54 ÚSMĚVY: Povídka s rodozpytem

 

56 POKLADY NAŠÍ MATEŘŠTINY: Proč je dobré mít Filipa?

58 BYLO, NEBYLO: Past na myši

 

60 NOVÁ KNIHA: Tanec mezi mistry

 

62 ČEŠI VE VÍDNI: Na zkušenou

 

66 TAJEMSTVÍ VČELÍ LÉKÁRNY: Mateří kašička pro královny

 

68 ABECEDA ZDRAVÍ: Připravme se na jaro

 

70 TÁBOROVÝ OHEŇ: Starý kovboj

 

72 ČESKOSLOVENSKÝ FENOMÉN: Ako nás Česi naučili trampovať

 

76 NEOBYČEJNÍ: Pod pěti kruhy: Boj o život

 

78 ZANECHALI STOPU: Galerie Nezapomenutelných

 

80 Z GALERIE NEZAPOMENUTELNÝCH: Nešetřit se

 

82 NA SLOVÍČKO: Vztyčme vlajky!