MY 9/2020

Vyšlo 2. září 2020

Obsah čísla

Jak to vypadá (listujte několika ukázkami):

1/14

4 MOSTY: Koňská nátura

 

6 VZKAZ 

 

7 JAK ROZUMNĚ HOSPODAŘIT: Od socialismu k socialismu? 

 

8 OSOBNOST: Stát si za svým 

 

12 DRUHÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 

 

14 NA CESTÁCH: Hranice 

 

18 MY SLOVANÉ: Mezi Franky a Moravany 

 

20 NAŠI VYNÁLEZCI: Nevzdal se 

 

22 OHLÉDNUTÍ: Mistr vedlejších rolí 

 

26 KAMENNÍ SVĚDCI: Lev ve stínu křídel 

 

28 TRADICE: Houby nejsou na houby 

 

34 MEZI NÁMI SLOVANY: Polák v českém dresu 

 

36 SVĚDKOVÉ DOBY: Mistr bez ctižádosti 

 

40 BYLO, NEBYLO: Postosobnost 

 

42 SLAVNÉ BITVY: Bitva u Mühldorfu aneb Jak Čechové Chebu nabyli 

 

46 VÝZNAMNÉ HRADY: Hrad obojetného Bohuslava 

 

49 KŘÍŽOVKA 

 

50 Studánka pod lipami 

 

51 Rychleji pro Říši 

 

52 PO STOPÁCH ČESKÝCH SVĚTCŮ: Jak přišel Matfyz k rotundě 

 

54 POD TATROU SA BLÝSKA: Sitno moje, Sitno, zďaleka ťa vidno... 

 

56 MOSTY: Nepřemožená 

 

60 MUŽI PERA: Tichý extatik 

 

62 POKLADY NAŠÍ MATEŘŠTINY: Ať žije obecná čeština! 

 

64 ÚSMĚVY: Diletantská povídka 

 

67 SLOUPEK BURANSKÉHO SOCIOLOGA: Zločin a trest 

 

68 NOVÁ KNIHA: Za českými a moravskými městy 

 

70 STÍNY NAŠICH DĚJIN: Generál nevoják 

 

74 ABECEDA ZDRAVÍ: Kterou pecku můžete sníst? 

76 TÁBOROVÝ OHEŇ: Trampská královna 

 

78 GALERIE NEZAPOMENUTELNÝCH 

 

80 OSOBNOST: Spojil Prahu s Olomoucí