Kdo je MY?


MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska je zábavný měsíčník pro každého, kdo ještě nezapomněl, kde má náš národ svůj domov. V roce stého výročí republiky přináší příběhy ze všech regionů a oblastí ČR i ze Slovenska. Je laděn přívětivě, buduje mosty mezi současností a nedávnou i vzdálenější minulostí


Ukazuje neznámé krásy a výjimečnosti Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Připomíná osobnosti, fenomény a tradice tak, jak jsme je dosud neznali, představuje slavné firmy a podnikatele, sportovce, umělce, spolky, inspirativní životní příběhy našich krajanů, krásy naší krajiny i architektury, náš specifický smysl pro humor. Pěstuje hrdost na to, čeho současníci i předkové našeho více jak tisíciletého státu dosáhli. Distribuován je v České republice, také však na Slovensko a ke krajanům v blízkém i vzdáleném zahraničí.


MY se snaží vlídně a zábavnou formou přemostit naši častou rozhádanost a ničivou rozpolcenost, připomínat všechno originální, tradiční a silné, co naše minulost a současnost vytváří. Bez patosu, srozumitelně, s láskou k vlasti.


MY je prostor, který otevíráme i pro vás. Chceme, aby se naši čtenáři v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku – ale také naši krajané v zahraničí – dozvěděli co nejvíce o všem zajímavém a krásném, co tvoří naši pestrou realitu. Mezi to nepochybně patří i Vaše životy, příběhy, Vaše někdy málo viditelná, a přitom jistě záslužná práce.


Inspirujte ostatní, nebo nám pomozte, aby se o nás veřejnost dozvěděla. Přijměte proto pozvání ke spolupráci na tvorbě měsíčníku MY! Podpořte naši práci svojí inzercí na stránkách měsíčníku MY a propagujte tak svůj produkt mezi desítkami tisíc čtenářů!

Záhada šifry MY


Je to záhada. Spočívá v tom, že MY obsahuje všechna JÁ – TY – ON – VY – ONI (ONY, ONA). Moc si to neuvědomujeme. Uprostřed každodenního shonu, starostí o své blízké, o zdraví či peníze, prožíváme stále méně a méně naši osudovou vzájemnost. I moderní komunikační technologie nás ve skutečnosti dále uzavírají do malinkatého prostoru našeho bezprostředního okolí. Nikoli více, ale stále méně toho o sobě víme.


Protože MY nejsme jen ti, kdo aktuálně vytvářejí a obývají náš dědičný prostor, domov, vlast. Každý rok se zde mnoho z nás narodí a mnozí navždy odejdou. Z toho našeho věkovitého domu, který má už víc než tisíc pater – pokud budeme brát rok za jednotku, v níž opět něco „přistavíme“. A ti, kteří stavěli před námi, ONI – to jsme samozřejmě také MY, ač na to (ke své škodě) často a stále více zapomínáme. Nejenže na základech a nesčetných „patrech“, které ONI vytvořili, spočívá naše současnost, ale ve svých poschodích zanechali také nedocenitelné poklady, které MY máme na dosah.


Nejde jen o skutečné „hlubiny“. O těch se spíše dohadujeme. Vždyť i posledních sto pater, v nichž jsme na průčelí nápis KRÁLOVSTVÍ vyměnili za REPUBLIKU, známe jen zběžně. A ještě často jen jako „pověsti“, jejichž hodnota je mnohdy sporná. Dokonce i předposlední „úsek“, téměř čtyři desítky pater našeho velkolepého domu, v nichž mnozí z nás prožili podstatné chvíle svých životů, se ztrácí v mlhách. I proto, že je často lakován do jednobarevných temných odstínů, ačkoli byl pochopitelně stejně plný barev, jako během všech „stavebních úprav“ před tím i potom.


Koneckonců – všechno už tu bylo. A přece je vždycky všechno jinak. Stejně jako naše současnost. I časopis s názvem MY tady existoval v šedesátých letech minulého století. Vycházel v Brně a byl skvělý. To naše MY na něj přímo nenavazuje, ale také se nechce tvářit, že o něm neví. Že jej neinspiruje. Že ti, kteří ho tehdy tvořili i ti, kteří ho s takovou radostí četli a prožívali, nejsme my.


Naopak. Je jedním z mnoha kamenů mostu, jenž stavíme. Abychom se po něm mohli společně procházet. Vyprávět si své malé i velké příběhy, zkušenosti, rady a – třeba i vtipy. Protože humor a smích byly vždy maltou i nepřekonatelnou zbraní k obraně té naší stavby, kterou nám tolikrát chtěli nájezdníci vzít, aby také díky hrdinství nesčetných MY nakonec vždy odešli s nepořízenou. Když na ně zapomeneme, už to nebudeme MY.


Nechce to moc. Prostě jen společně jít tou úchvatnou zemí v srdci Evropy, rozhlížet se, procházet různými prostorami toho našeho Domu o tisíci patrech, jak napsal jeden z našich velkých duchů. S hrdostí těch, kdo svůj osud v něm přijali a spravují jej pro budoucí příští. Tak, jak je to běžné v každé rodině, obci, ve společenství s dávnou a slavnou historií a pozoruhodnou přítomností.


Šifra se značkou MY je velký příběh plný tajemství i záhad. Rozumu i vášní. Hrdinství i zrady. Pádů i vítězství. Víry i beznaděje. Duchovních obrů i malých hlupáků. Ale především těch, jimž se chybně říká „obyčejní lidé“. Protože takoví neexistují. Každý jsme políčkem filmu, jaký by nikdo nikdy nenatočil, protože skutečnost je vždycky víc. To je naše společenství, o kterém chceme vyprávět. Spolu s vámi.


Všichni jsme MY.

#MY #Česko #Slovensko #Měsíčník