Nežijme již déle ve lži

Jen co zploštíme křivku, což může trvat i několik týdnů, hned se vrátíme k normálnímu životu. Tak zněla první lež nastupující diktatury, jejíž první fáze – sanitární – v těchto chvílích graduje.

O dalším průběhu „boje s neviditelným nepřítelem“ rozhodne, zda si lidé v dostatečně velkém počtu připustí, že král je nahý. Zda počet lží, udržujících stávající covidový režim, již dosahuje takové hranice, že ho i ti, kteří k němu byli až dosud loajální, vypovědí poslušnost. Připomeňme si ty nejzákladnější.


Bez ustání opakovanou lží je samotné ohlášení a trvání pandemie. Pomohla k ní náhlá změna definice Světové zdravotnické organizace (WHO), podle níž již není rozhodující, tak jako před covidem, závažnost či počet infekcí, ale detekce viru na větším počtu světadílů. Srovnáme-li COVID-19 s běžnou sezónní chřipkou, pak v jejím případě vyhlašují hygienici epidemii až poté, co dosáhne počtu 1 600 nemocných na 100 000 obyvatel. COVID-19 se této hranici nikdy ani nepřiblížil. Navíc se ty počty, kterými nás média denně krmí, netýkají nemocných. Jak to?


Může za to plošné využívání tzv. PCR testů. Do světa je podvodně vypustil německý virolog Christian Drosten, a to již v lednu 2020. Okamžitě se staly – jako na povel – hlavním celosvětovým nástrojem pro boj s nově objeveným virem, a to navzdory soustavnému upozorňování Karyho Mullise, jenž za objev této metody obdržel Nobelovu cenu za chemii, že PCR test není určen k diagnostikování infekčních nemocí. Proč? Nedokáže rozeznat aktivně působící virus od mrtvého, a tedy ani člověka nemocného či infekčního od člověka zdravého. Při všeobecně používaném počtu amplifikačních cyklů zjistí jen to, zda se daný člověk někdy s virem SARS-Cov-2 setkal. Nic víc, nic míň. Tento typ testování tak vedl k neodůvodněným plošným karanténám, nerozlišujícím lidi zdravé a nemocné. Pokud by se tímto testem zjišťovala přítomnost i jiných virů v lidském těle, byli bychom v karanténě až do konce života. Přestože všichni odborníci i velká část veřejnosti o těchto skutečnostech vědí, lže se dál. Den co den nám covidové tlampače hlásí, kolik je nově infikovaných lidí, a vzbuzují falešný dojem, že jde o lidi nemocné, vyžadující zvýšenou lékařskou péči.

Další lží, provázející covidiádu od samotného počátku, se týká účinnosti nošení roušek. Šéf amerického covidbyra Anthony Fauci, stejně jako svého času šéf toho českého Roman Prymula, dříve tvrdili, že roušky přenosu zabránit nemohou. Co se stalo, že oba během krátké chvíle začali tvrdit přesný opak? Že si přitom tehdejší ministr Prymula ve skutečnosti asi myslel to, co před covidem, svědčí jeho televizní přeřeknutí, v němž o rouškách prohlásil, že nejsou důležité z důvodů epidemiologických, ale především symbolických. Když sundáme roušky, přestaneme se bát. A to bychom si to mohli pokazit!


Nespočet dalších lží je dnes a denně vypouštěno do éteru také v souvislosti s vakcínami proti COVID-19. Jak o nich mohou pomazané hlavy tvrdit, že jsou účinné a bezpečné, když ještě ani neskončilo jejich řádné testování? Proč nám na rovinu neřeknou, že jsme pro ně vhodnější testovací materiál, než obvyklá laboratorní zvířata?


Také nám tvrdili, že s druhou dávkou přijde TEČKA. Kecy! Právě v těchto dnech se rozjíždí kampaň za třetí vpich. V Izraeli jsou ještě dál, tam už se mobilizuje na čtyřku. Je to jasné jako facka – a bylo od začátku – že přeočkovávat se bude minimálně jednou do roka, možná častěji. Důvodem nejsou jen různé mutace a varianty, ale především, na rozdíl od prodělané infekce, jen krátkodobá imunizace. Stále opakované tvrzení o více jak devadesátiprocentní účinnosti genetických vakcín proto s ohledem na výše uvedená fakta nejsou vědeckým omylem, ale předem zamýšlenou lží. S podvody se však setkáváme čím dál tím častěji, i pokud jde o bezpečnost těchto invazivních preparátů. Oficiální informační systémy EudraVigilance či americký VAERS uvádějí ve svých statistikách výrazně vyšší čísla vážných vedlejších následků, včetně úmrtí, než je počet těchto jevů u všech ostatních vakcín dohromady. A to se odhaduje, že do systému bývá zanesen jen zlomek případů, neboť mnozí lékaři tuto informační platformu z obavy před šířením antivakcinačních nálad bojkotují. O tom, jaké následky mohou mít tyto genetické experimenty na populaci ve středně či dlouhodobém horizontu, zvlášť v případě periodicky navyšovaných vpichů, vyrábějících v těle toxický protein, raději ani nepřemýšlet.


Lhali nám, když tvrdili, že očkováním chráníme nejen sebe, ale i druhé. Dnes už si i netopýři v laboratořích cvrlikají, že očkovaní šíří virus účinněji než neočkovaní. Zatímco neočkovaný, kterému není dobře, zůstane raději doma, očkovaný s potlačenými symptomy chodí do společnosti a covid šíří vesele dál. Tak jako naočkované učitelky v plzeňské škole, kvůli kterým muselo jít osm tříd plných zdravých dětí pouhé dva týdny po zářijovém otevření škol do karantény.


Lžou nám, když tvrdí, že naprostá většina nových pozitivních testů je z řad neočkovaných. Nikoli snad proto, že tomu tak není, ale proto, že to nemohou prokázat, když se očkovaní nemusejí testovat. To se to hned lépe švindluje!


Lžou nám, když tvrdí, že očkovaný po druhé dávce se na covidovou jipku nedostane. Vždyť aktuální čísla z Izraele (86 %!), Malty, Gibraltaru, Velké Británie či jiných vysoce proočkovaných zemí, kde se s vakcinací začalo již brzy na jaře, jasně ukazují, že jich je víc, než lidí neočkovaných!

Všechny tyto lži, a zmíněny byly jen ty nejkřiklavější a snadno ověřitelné, nás musí vést k závěru, že jejich společným lživým jmenovatelem je tato věta: JDE NÁM O VAŠE ZDRAVÍ. Ve skutečnosti jim nejde o nic jiného, než o plnou – jinak řečeno totalitní – kontrolu nad našimi životy. Proto segregační covid pasy, z nichž se má časem vyklubat, pod kuratelou Evropské komise, evropská digitální peněženka, bez níž si již nekoupíme ani ty podělané roušky.


Nebo se tento domeček, postavený z cinklých karet, začne pod tíhou výše uvedených lží – a rostoucího odporu lidí (očkovaných i neočkovaných, podvedeny tu jsou obě skupiny) – hroutit? Příští měsíce budou rozhodující. Podaří se globálnímu covidbyru ututlávat vážné zdravotní dopady plošné vakcinace? Bude si moci dovolit další plošné restriktivní zásahy do života společnosti?


Je-li tomu tak, že Systému nejde o naše zdraví, ale o kontrolu nad našimi životy, bude hledat jiné cesty, jak onu tolik potřebnou hladinu strachu mezi lidmi udržet. Nebude-li to COVID-19 (20, 21, 22, 23…), najde se něco jiného. Třeba uměle vyvolaná energetická krize. Britská média své konzumenty vyzývají, ať se předzásobí na Vánoce, neboť se s příchodem zimy očekávají bezprecedentní výpadky elektřiny. A obchody skáčou, jak média pískají. A tak již koncem září, tedy takřka tři měsíce před Ježíškem, jsou v často poloprázdných regálech k mání specificky vánoční potraviny, včetně dortů a krocanů.


Ať už se stane cokoli, nepropadejme panice. Každý režim, založený na lži, se jednoho dne vahou vlastních neduhů zhroutí. Žijme tak, abychom tomu co nejvíce napomáhali.


Článek vyšel v měsíčníku MY 10/2021 který si můžete výhodně předplatit zde, případně zakoupit jeho digitální verzi (a podpořit tím jeho další tvorbu v nelehké době) zde.