Zázraky

Nauky staré tisíce a tisíce let nám definují zázraky jako něco mimo čas, prostor a hmotu.

Našinec – zakotvený, ustrnulý a přišpendlený v těchto třech dimenzích – se ale k zázrakům nikdy nemůže dostat.


Ne že by nemohl, ale prostě se o možnosti mu od přírody dané dílem nestará, dílem na ně „nemá čas“ a také mu v tom brání jeho okolí.


Přičemž je to, obzvláště dnes, tak jednoduché, ba přímo se to nabízí samo.

V četných mezerách konání, mluvení a psaní si jen a pouze prostě zameditujete (popřemýšlíte) o těchto třech fenoménech zdánlivě pro vás zničujícím způsobem předurčených.


Všechny důležité nauky se zmiňují o falešném, iluzorním, z prstu vycucaném (digitálním, počítačovém) světě, který je nejen pomíjivý, ale ve své podstatě podvodný, vylhaný, zotročující a umrtvující.


Zaměňuje se v něm promítací plátno, obrazovka počítačového zařízení (mobily!) za promítané obrázky, řeči, slova a jejich lživou a oblbující charakteristiku. Nebo naopak se zdůrazňuje totéž coby neměnné, tisícileté nebo na věčné časy a nikdy jinak zfalšované říše a územní celky.


Přičemž stačí, když ta plátna a obrazovky vypnete – A objeví se vám okamžitě absolutno tak, jak v reálu vypadá.


Jako podstata, na kterou se dočasně promítají nebo se na ní zjevují přechodné události, „fakta“, světské „zákony“, nařízení, rozkazy, příkazy, podvody, falšování všeho a voleb zvlášť, buzerace a šikana.


Vůbec nemusíte být kdovíjaký génius, abyste si takovou prostou věc uvědomil.

Prostě to vidíte a jen si toho všimnete více než vašeho pokusu navléct si v poklusu nohavice.