Srbové z Lužice: Malý národ silné víry

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana využil krátké dovolené k nepříliš daleké cestě za naše hranice, aby zde učinil zásadní objev, o který se chce s námi podělit. Náš současný svět, který nazýváme vyspělým, zažívá již několik let intenzivní kulturní válku. Pokrokáři atakují vše tradiční, relativizují osvědčené hodnoty, zavrhují víru v Boha a haní lásku k vlasti. Výslednicí je ovšem také zvyšující se zájem občanů o konzervativní pohled, který je pokrokářům trnem v oku.

 

Konzervativní směr dnes představuje kotvu v rozbouřeném moři různých novodobých -ismů, které znovu chtějí zotročit člověka. Abychom byli v soupeření s progresivismem úspěšní, nesmíme se uzavírat sami do sebe, ale měli bychom se snažit nalézat inspiraci i za našimi hranicemi. Nádherný příklad takto inspirující nalézáme nedaleko České republiky, u Srbů v Lužici.

 Malý šedesátitisícový národ dokázal přežít obklopen osmdesátimilionovým německým oceánem. Zachoval si svůj slovanský jazyk, kulturu, školství, svébytnost. Není to jednoduchý boj – Srbové v Lužici musí každý den usilovat o své uchování. Zvláště snaha o záchranu národního školství je nikdy nekončící.

Síla Srbů z Lužice ale netkví jen ve statcích materiálních. Návštěvníka kraje kolem Budyšína příjemně překvapí tisíce pečlivě a s láskou udržovaných křížů a Božích muk. Osloví bohatost duchovního života, vskutku živá Církev, kostely plné zbožných lidí. Ano, katolická církev je v Lužici bytostně spjata se Srby. Pomáhala uchovat jejich jazyk, jako klenot nejcennější.

 

Německé protestanství nikdy neudolalo katolictví Srbů v Lužici. Je úžasné číst místní katolický tisk a dozvídat se o úžasných akcích, jako jsou pečlivě připravené poutě a programy duchovní obnovy.


Není tedy divu, že mezi Srby v Lužici mimořádně rezonovala nedávná návštěva kardinála Dominika Duky v mariánském poutním místě Róžant, čímž se otevřela se tím nová kapitola vztahů mezi Čechy a Srby v Lužici. Máme ostatně na co navazovat, ať už jde o bývalou společnou státnost nebo pomoc Lužickým Srbům za rakouského císařství a první republiky.

Podejme Srbům v Lužici, tak, kde je to třeba, pomocnou ruku, především však upřímné přátelství. Na oplátku můžeme pít z osvěžujícího pramene lužickosrbské zbožnosti, oné živoucí víry v Boha Dobrotivého.


Proto každému doporučuji udělat si čas a alespoň na pár dnů do Lužice zavítat. Nadechnout se v krásné krajině, zastavit se u Božích muk, v tichosti nabírat onu nevyčerpatelnou sílu, tryskající z duchovních kořenů tohoto nezlomného národa.
Budź chvalen Jězus Chrystus!

 

Článek vyšel v měsíčníku MY, který si můžete objednat (levněji než ve volném prodeji) zde.

 

Sdílet...
Please reload

Články podle kategorie
Please reload

Nejnovější články

8.7.2020

24.6.2020

Please reload

Archiv článků
Please reload

RSS Feed

Měsíčník MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska | © 2017 - 2020 Česká citadela, s.r.o. | Web MY: © 2017 - 2020 Flex Press, s.r.o.

  • Facebook Sociální Icon